Hur nyttig tror du det är att äta fisk!

Att äta fisk
och omega 3 kapslar har blivit nästan hysteriskt populärt. Plötsligt ska alla
ha det, och tillverkarna bara gnuggar händerna och skrattar sig lyckliga hela
vägen till banken. De är väldigt snabba på att förklara för oss hur bra fisk är
för vår hälsa. De proppar oss med info efter info där de listar ut alla
fördelar och alla sjukdomar som blir botade genom att vi använder omega 3. De
visar olika forskningar som bekräftar deras påstående osv. Och så äter vi ännu
mer fisk och omega 3 kapslar, men många känner inte till riskerna som går hand
i hand med fisk. Ingen berättar att vår fisk är fullproppad med kvicksilver,
dioxid och annat som skadar vår hälsa. Nej, jag rekommenderar inte att du helt avstår
från att äta fisk, inte alls, men ät den med måtta och titta på dina
förpackningar vad du köper.

Vi blir ofta
rekommenderade av olika experter att äta fet fisk för det är bra för oss, men
det vi inte får ta reda på är att fet fisk innehåller dioxiner. Speciellt fisk
från Östersjön, Vänern, Vättern, Bottniska Viken osv. innehåller höga halter
dioxin. T.o.m. livsmedelsverket har varnat för det, och då är det högt vatten
för de brukar ha en alltför hög toleransgräns enligt min uppfattning.

Och vad är
då dioxiner? Så här står det på Livsmedelsverkets sida om dioxiner:

”Dioxiner och PCB är
miljöföroreningar som på olika sätt fått stor spridning i miljön. Dioxiner
bildas i små mängder vid bland annat tillverkning av kemikalier som innehåller
klor och vid förbränningsprocesser, till exempel sopförbränning.

PCB är en
industrikemikalie som har haft många olika användningsområden innan det
förbjöds på 1970-talet. Bland annat användes PCB i transformatorer, fogmassor i
hus och i färger. Vissa PCB-varianter är dioxinlika, det vill säga har en
struktur som är mycket lik dioxinernas och verkar på samma sätt som dioxinerna
i kroppen.

Var finns dioxiner och PCB?

Vi får i huvudsak i oss
dioxiner och PCB via maten. Dioxiner och PCB är fettlösliga och finns främst i
feta animaliska livsmedel som fisk, kött och mejeriprodukter. Särskilt höga
halter har fet fisk som strömming och vildfångad lax från förorenade områden,
till exempel Östersjön.

Är det farligt med dioxiner och PCB?

Höga halter av dioxiner
och PCB kan påverka utvecklingen av hjärnan och nervsystemet, vilket bland
annat kan ge beteendestörningar. Ämnena misstänks också påverka immunförsvaret,
fortplantningsförmågan, hormonsystem samt orsaka cancer. I höga doser kan
dioxin även orsaka så kallad klorakne, en långvarig akneliknande
hudinflammation i ansiktet.

Känsliga grupper

Foster och spädbarn är
extra känsliga för dioxiner och PCB. Ämnena förs över till foster och ammade
spädbarn via moderkakan och modersmjölken.”

Kvicksilver och dioxiner är bara några av de många
kemikalier och gifter som vi får i oss genom fisk.

Här är några av de fiskar som är värst förgiftade

Haj, Havsabborre, Strömming, Makrill (från Spanien),
Laxöring, Lax både odlad och vild.

Om du vill tillföra omega 3 och 6 i din mat så kan du
använda dig av andra källor så som: Linfröolja, Rapsolja, valnötter, Avokado,
olivolja, jättenattljusolja, sojabönor, pumpakärnor osv.

Tänk på att det ska vara ekologiska oljor och undvik
att hetta upp de i höga temperaturer för då försvinner nyttigheter i dem.

Jag var inne på svenskfisks hemsida (www.svenskfisk.se)
och där har någon ställt en jätte bra fråga.

Här nedan kommer både frågan och svaret i sin helhet.

”Jag har hört att den
odlade laxen innehåller antibiotika, stämmer det?

All fisk som når
konsument är noga kontrollerad och också godkänd av vårt Livsmedelsverk som
rapporterar att norskodlad lax inte innehåller några resthalter av antibiotika
över gränsvärdet. Rapport nr 9, 2012.

Den totala användningen
av antibiotika i lax- och öringsodlingen har minskat med 97 % sedan 1990,
samtidigt som fisk-produktionen ökat med 633 %.

Till allra största delen
är det norsk odlad lax du finner i fiskdisken.

Precis som människor,
vilda djur och vild fisk kan den odlade fisken drabbas av sjukdomar. Men
sjukdomar tillhör ändå undantagen och den norska laxen är idag världens
friskaste ”husdjur”.

Som du ser här så pratar de bort svaret och man kan
lätt uppfatta att det är ingen eller bara en liten del av antibiotika i laxen.
Men ingen alls förklaring på vad gränsen ligger eller vad som händer med den
gränsen om du äter fisk varje dag. När det gäller gränsvärdet så var det noll
en gång i tiden och idag, eftersom gifterna finns i en hel del mat, så har livsmedelsverket
flyttat upp gränsvärdet och bestämt att si och så mkt är ok. Men hur kan det vara ok att tillföra
antibiotika varje dag och hur mkt skadar det oss?

Vidare på samma sida och nästa fråga som låter så här:

”Vad gör man för att
hålla laxarna friska?

För att minska risken
för sjukdomar vaccineras all fisk och fiskens hälsa kontrolleras både av
veterinärer och av de norska livsmedelsmyndigheterna.”

Jaha vad vaccineras de med, vad innehåller vaccinet?
Mer kvicksilver kanske? Är det normalt att vaccinera fisk? Inte i min värld i alla
fall. Kära läsare, är det normalt i din värld? Och vill inte du veta vad de
vaccineras med och hur mkt antibiotika du får i dig?

Här är lite intressanta siffror från Livsmedelsverket
jämför själv.

”Förbrukning av läkemedel till livsmedelsproducerande djur

Följande mängder (kg aktiv substans) av läkemedel
förbrukas årligen till livsmedelsproducerande djur och sällskapsdjur i Sverige.
Källa: Jordbruksverket 2012:

Antibiotika: livsmedelsproducerande djur.

1984:
50 549 kg
1986: 25 000
kg
1987-1994: ca 31 000 kg
1996: 20 600
kg
2004: 16 089
kg
2010: 14
512 kg
2012: 11 800
kg

Antiparasitära läkemedel. Bekämpningsmedel (biocider) till djur som godkänns
av Kemikalieinspektionen (KEMI) och koccidiostatika ingår ej.

Fram till 1999: ca 7000 kg
2005:
4 122 kg
2010:
2 679 kg
2012:
ca 2200 kg

Antiparasitära medel (sulfonamider och triaziner,
medel mot protozoer) som blandas direkt i fodret

2009: 16 287
kg
2012: 12 860
kg

Antibiotika/kemoterapeutika till fisk (källa Fiskhälsan):
1990: 1
021 kg
1994: 248
kg
1997:
75 kg
1999:
38 kg
2009:
17 kg
2010: 29
kg
2011: ca
50 kg

Koccidiostatika till kyckling och kalkon:
2004: ca 10 500 kg
2009: 12 471
kg
2010: 15 092
kg (narasin 10 728 kg och salinomycin 4 364 kg)

Som jämförelse kan nämnas att den årliga antibiotikaförbrukningen till människa
är ca 79 600 kg (år 2002). Senare statistik över förbrukning av antibiotika
till människa presenteras i dygnsdoser och är därför svår att jämföra med
förbrukning till djur. En tydlig nedgång har dock setts under senare år.”

Och här är bara några få biverkningar på antibiotika: källa 1177 vårdguiden.

”En biverkning som förekommer med antibiotika är påverkan på
den normala bakteriefloran som alla har på huden, i tarmen och på slemhinnorna.
När dessa harmlösa, eller till och med nyttiga, bakterier slås ut av
antibiotika kan sjukdomsframkallande bakterier och svampar lättare få fäste.
Vanliga biverkningar vid antibiotikabehandling är därför svampinfektion i
slidan och lös avföring eller diarré.”

Tillsammans kan vi förändra det, vi kan börja med att kräva 0 tolerans mot gifter i vår mat.