Visste du att?

– Vanligt salt, alltså natriumklorid, kan ge upphov till högt blodtryck
vilket kan leda till hjärtinfarkt. Använd mineralsalt istället det innehåller en mindre
mängd natrium.

– När du börjar märka av symtom från ett organ så har
funktionen i detta organ minskat sin kapacitet med 65-70%.

– Om du inte har balansen i aminosyror då är det meningslöst
att ta vitaminer och mineraler för kroppen tar inte upp dem.

– Nästan alla sjukdomar uppstår pga. ett förgiftat och
igenslaggat tarmsystem, så var noga med vad du äter och gör minst en tarmrening
per år.

– Stress är den största och viktigaste faktorn som påverkar
tarmarna negativt, ex. tre timmars hög stressnivå halverar mängden goda bakterier
i tarmarna.

– ca. 80% av immunförsvaret är lokaliserat till mag- och
tarmsystemet, framförallt slemhinnorna.

– Ett vanligt skäl till att du har högt blodtryck är brist på
motion och dåliga/felaktiga kostvanor.

– Både positiv och negativ stress utlöser samma fysiologiska
reaktioner.

– Diabetes 1 kan orsakas av virus och bakterier.

– Om du har högt blodtryck då ska du undvika E vitamin för
den förhöjer blodtrycket.

– Zink kan hjälpa till att bekämpa virus, men för mycket zink kan bidra till bakterieinfektioner.

– När du värmer dina grönsaker, oavsett om det är på spisen eller i mikron, så fälls vattenlösliga vitaminer ut i vattnet.