Här är en enkel test för att se om din kropp är i behov av
rening

Gradera vart och ett av de följande symtomen baserat
på de senaste 30 dagarna enligt följande poängskala:

0 = Har aldrig eller
sällan haft symtomen

1 = Har haft
tillfälliga, lindriga symtom

2 = Har haft
tillfälliga, svåra symtom

3 = Har haft
regelbundna, lindriga symtom

4 = Har haft
regelbundna, svåra symtom

Allergi

__ metall

__ kemikalier

__ mat

__ pälsdjur

__ sol

__ el

Summa __

Energi/aktivitet

__ trötthet

__ apati, letargi
(dvala)

__ hyperaktivitet

__ rastlöshet

Summa __

Hjärna/nervsystem

__ dåligt minne

__ förvirring, dålig
fattningsförmåga

__ dålig
koncentrationsförmåga

__ dålig fysisk
koordination

__ svårighet att
fatta beslut

__ stamning

__ otydligt tal

__ inlärningsproblem

__ darrningar
(händer, fötter, ögonlock)

__
domningar/stickningar (läppar, händer, fötter)

Summa __

Hjärta

__ oregelbundna eller
missade hjärtslag

__ snabba eller
dunkande hjärtslag

__ hjärtklappning

__ bröstsmärta

__ högt blodtryck

__ lågt blodtryck

Summa __

Hud

__ akne

__ utslag, eksem,
torr hud, klåda

__ rodnader,
vallningar

__ klåda

__ glanslöst hår

__ håravfall

Summa __

Huvud

__ huvudvärk

__ yrsel

__ sömnrubbningar

Summa __

Känslor

__ depression

__ ångest

__ ilska, irritation,
lättretlighet

__ mardrömmar

__ självmordstankar

Summa __

Leder och muskler

__ smärta eller värk
i leder

__ stelhet eller
begränsad rörelseförmåga

__ smärta eller värk
i muskler

__ känsla av svaghet
eller trötthet

__ muskelkramper

Summa __

Lungor

__ slembildning eller
blodstockning

__ astma, bronkit

__ andnöd

__
andningssvårigheter

Summa __

Matsmältning

__ illamående,
kräkningar

__ diarré, lös
avföring

__ förstoppning

__ känsla av
uppsvälldhet

__ rapningar, gaser

__ halsbränna

__ tarm-/magont

Summa __

Mun/hals

__ kronisk hosta

__ kväljningar, ofta
behov av att harkla mig

__ ont i halsen,
heshet, svårighet att prata

__ dålig andedräkt

__ svullen eller
missfärgad tunga, tandkött eller läppar

__ blödande tandkött

__ tandgnisslingar

__ muntorrhet

__ ilningar,
isningar, tandvärk

__ brännande känsla i
munnen

__ metallsmak

__ ökad
salivutsöndring

Summa __

Njurar

__ behov av att
urinera ofta

__ liten
urinutsöndring

__ ödem

__ överdriven törst

__ dov ihållande värk
i ländregionen

Summa __

Näsa

__ nästäppa

__ hösnuva

__ nysattacker

__ överdriven
slembildning

__ försämrat
luktsinne

Summa __

Vikt

__ överdrivet ätande
och/eller drickande

__ begär efter
särskild mat

__ övervikt

__ vätskekvarhållning

__ undervikt

Summa __

Ögon

__ dimsyn,
ljuskänslighet

__ dubbelseende,
svårighet att läsa

__ påsar eller mörka
ringar under ögonen

__ suddig syn eller
tunnelseende

__ dåligt mörkerseende

Summa __

Om någon delsumma visar mer än 15 poäng eller om slutsumman överstiger 60
poäng kan du ha behov av att rena din kropp. Om du vill veta mer eller få hjälp med ett bra reningsprogram vänd dig till en duktig terapeut som kan skräddarsy ett kosttillskottsprogram och vägleda dig genom ett effektivt och vetenskapligt beprövat avgiftnings- och återuppbyggnadsprogram.