Syre är livsviktigt för våra celler samtidigt som den är dödlig för många mikroorganismer. Virus, bakterier, parasiter och svamp ingår i dessa ofta sjukdomsframkallande
mikroorganismer. Finns det inte tillräckligt med syre kan
inte cellen avgiftas som den ska och vi blir självförgiftande.

Ed McCabe är en undersökande
journalist som ägnat de senaste 12 åren till att undersöka syrets betydelse för
vår hälsa. Syrets hälsoegenskaper har varit känd i många år innan
McCabe belyste ämnet, men det var han som såg till att människor i västvärlden blev medvetna
om denna enkla metod för att hålla kroppen frisk. Han föreläser över hela
världen där han förklarar hur vi med hjälp av syreterapi kan avgifta våra
kroppar från de föroreningar vi alla har i oss. Han menar att det inte är några
tillfälligheter som gör att till exempel cancer och virusinfektioner ökar.
Genom att syresätta kroppen och tillföra den näring som saknas får cellerna
förutsättningar att hålla oss friska.

Övning 1.

Den
huvudsakliga muskeln för andningen är diafragman. Du behöver en inbunden bok
för denna övning. Lägg dig ner på en filt på golvet. Placera boken på övre
delen av magen så att boken endast snuddar de nedre revbenen. Försök att ligga
så bekvämt och avslappnat som möjligt. Fokusera dig på andningen. Ditt mål är
nu att lyfta upp boken så mycket som möjligt med hjälp av andningen. Försök att
andas in genom näsan. Försök sedan att sänka boken så mycket som möjligt när du
andas ut. Du använder diafragman under inandningen och magmusklerna under
utandningen för att pressa ut all luft. 4-6 andningar per minut är lagom takt.
Genomför denna övning tills du bemästrar den till fullo.

Övning 2.

Andas
in, räkna till 4, håll andan och räkna till 16, andas ut, räkna till 8 o s v.
Efter hand kan ni förlänga
andningen exempelvis – andas in räkna till 5, håll andan räkna till 20 andas ur
räkna till 10. Förhållandet
mellan de tre stegen är 1:4:2 (du håller andan 4 gånger så lång tid som du
andades in samt andas ut 2 gånger så lång tid som du andades in). Det
är viktigt att du andas in genom näsan och försöker fylla magen först och sedan
fylla på uppåt. Diafragman är andningsmuskeln. Att utföra denna övning 10 ggr
morgon och kväll ökar din energi dramatiskt. Detta är en mycket effektiv övning
för att syresätta kroppen.

Övning 3.

Den här övningen används om man vill avgifta kroppen, förebygga sjukdomar och för att förbättra din hälsa.
Varje morgon och kväll så ska du djupandas i tre minuter, du ska fylla dina lungor med så mycket luft som det bara går. Andetagen ska vara lugna och djupa i egen takt. Under dagen ska du använda samma andningsteknik en gång per timma men då i en minut istället för tre minuter. För bästa effekt använd denna övning 40 dagar i sträck. Därefter vid behov.