Blog Image

Din hälsocoach på webben

Allmänna tips om att äta bra

Tips och råd Posted on Thu, February 27, 2014 15:20:55

En av de
grundläggande orsakerna till bättre hälsa och orsaken till de flesta sjukdomar är
kosten och sättet vi äter på.

Här
följer några allmänna tips som kommer att hjälpa till på vägen till bättre
hälsa.

• Starta alla
måltider med ett glas ljummet vatten.

Mängden rent
vatten under dagen bör vara ca 1 liter
per 30 kg kroppsvikt.

• Öka mängden
frukt och grönsaker.

• Minska
mängden fett och animaliska produkter.

• Tugga maten
noga 20–30 gånger innan du sväljer.

• Minska
intaget av mjölkprodukter (gäller ej syrade produkter typ fil och yoghurt).

• Minska
intaget av vetemjöl.

• Anpassa
måltidernas storlek så att magsäcken bara fylls till hälften vid varje måltid.

• Var sparsam
med vitt socker och kemiska tillsatser i maten.

• Ingen mat 3–4
timmar före nattsömn.Andning

Övningar Posted on Thu, February 27, 2014 15:13:11

Syre är livsviktigt för våra celler samtidigt som den är dödlig för många mikroorganismer. Virus, bakterier, parasiter och svamp ingår i dessa ofta sjukdomsframkallande
mikroorganismer. Finns det inte tillräckligt med syre kan
inte cellen avgiftas som den ska och vi blir självförgiftande.

Ed McCabe är en undersökande
journalist som ägnat de senaste 12 åren till att undersöka syrets betydelse för
vår hälsa. Syrets hälsoegenskaper har varit känd i många år innan
McCabe belyste ämnet, men det var han som såg till att människor i västvärlden blev medvetna
om denna enkla metod för att hålla kroppen frisk. Han föreläser över hela
världen där han förklarar hur vi med hjälp av syreterapi kan avgifta våra
kroppar från de föroreningar vi alla har i oss. Han menar att det inte är några
tillfälligheter som gör att till exempel cancer och virusinfektioner ökar.
Genom att syresätta kroppen och tillföra den näring som saknas får cellerna
förutsättningar att hålla oss friska.

Övning 1.

Den
huvudsakliga muskeln för andningen är diafragman. Du behöver en inbunden bok
för denna övning. Lägg dig ner på en filt på golvet. Placera boken på övre
delen av magen så att boken endast snuddar de nedre revbenen. Försök att ligga
så bekvämt och avslappnat som möjligt. Fokusera dig på andningen. Ditt mål är
nu att lyfta upp boken så mycket som möjligt med hjälp av andningen. Försök att
andas in genom näsan. Försök sedan att sänka boken så mycket som möjligt när du
andas ut. Du använder diafragman under inandningen och magmusklerna under
utandningen för att pressa ut all luft. 4-6 andningar per minut är lagom takt.
Genomför denna övning tills du bemästrar den till fullo.

Övning 2.

Andas
in, räkna till 4, håll andan och räkna till 16, andas ut, räkna till 8 o s v.
Efter hand kan ni förlänga
andningen exempelvis – andas in räkna till 5, håll andan räkna till 20 andas ur
räkna till 10. Förhållandet
mellan de tre stegen är 1:4:2 (du håller andan 4 gånger så lång tid som du
andades in samt andas ut 2 gånger så lång tid som du andades in). Det
är viktigt att du andas in genom näsan och försöker fylla magen först och sedan
fylla på uppåt. Diafragman är andningsmuskeln. Att utföra denna övning 10 ggr
morgon och kväll ökar din energi dramatiskt. Detta är en mycket effektiv övning
för att syresätta kroppen.

Övning 3.

Den här övningen används om man vill avgifta kroppen, förebygga sjukdomar och för att förbättra din hälsa.
Varje morgon och kväll så ska du djupandas i tre minuter, du ska fylla dina lungor med så mycket luft som det bara går. Andetagen ska vara lugna och djupa i egen takt. Under dagen ska du använda samma andningsteknik en gång per timma men då i en minut istället för tre minuter. För bästa effekt använd denna övning 40 dagar i sträck. Därefter vid behov.Är din kropp i behov av rening?

Testa dig själv Posted on Thu, February 27, 2014 14:48:27

Här är en enkel test för att se om din kropp är i behov av
rening

Gradera vart och ett av de följande symtomen baserat
på de senaste 30 dagarna enligt följande poängskala:

0 = Har aldrig eller
sällan haft symtomen

1 = Har haft
tillfälliga, lindriga symtom

2 = Har haft
tillfälliga, svåra symtom

3 = Har haft
regelbundna, lindriga symtom

4 = Har haft
regelbundna, svåra symtom

Allergi

__ metall

__ kemikalier

__ mat

__ pälsdjur

__ sol

__ el

Summa __

Energi/aktivitet

__ trötthet

__ apati, letargi
(dvala)

__ hyperaktivitet

__ rastlöshet

Summa __

Hjärna/nervsystem

__ dåligt minne

__ förvirring, dålig
fattningsförmåga

__ dålig
koncentrationsförmåga

__ dålig fysisk
koordination

__ svårighet att
fatta beslut

__ stamning

__ otydligt tal

__ inlärningsproblem

__ darrningar
(händer, fötter, ögonlock)

__
domningar/stickningar (läppar, händer, fötter)

Summa __

Hjärta

__ oregelbundna eller
missade hjärtslag

__ snabba eller
dunkande hjärtslag

__ hjärtklappning

__ bröstsmärta

__ högt blodtryck

__ lågt blodtryck

Summa __

Hud

__ akne

__ utslag, eksem,
torr hud, klåda

__ rodnader,
vallningar

__ klåda

__ glanslöst hår

__ håravfall

Summa __

Huvud

__ huvudvärk

__ yrsel

__ sömnrubbningar

Summa __

Känslor

__ depression

__ ångest

__ ilska, irritation,
lättretlighet

__ mardrömmar

__ självmordstankar

Summa __

Leder och muskler

__ smärta eller värk
i leder

__ stelhet eller
begränsad rörelseförmåga

__ smärta eller värk
i muskler

__ känsla av svaghet
eller trötthet

__ muskelkramper

Summa __

Lungor

__ slembildning eller
blodstockning

__ astma, bronkit

__ andnöd

__
andningssvårigheter

Summa __

Matsmältning

__ illamående,
kräkningar

__ diarré, lös
avföring

__ förstoppning

__ känsla av
uppsvälldhet

__ rapningar, gaser

__ halsbränna

__ tarm-/magont

Summa __

Mun/hals

__ kronisk hosta

__ kväljningar, ofta
behov av att harkla mig

__ ont i halsen,
heshet, svårighet att prata

__ dålig andedräkt

__ svullen eller
missfärgad tunga, tandkött eller läppar

__ blödande tandkött

__ tandgnisslingar

__ muntorrhet

__ ilningar,
isningar, tandvärk

__ brännande känsla i
munnen

__ metallsmak

__ ökad
salivutsöndring

Summa __

Njurar

__ behov av att
urinera ofta

__ liten
urinutsöndring

__ ödem

__ överdriven törst

__ dov ihållande värk
i ländregionen

Summa __

Näsa

__ nästäppa

__ hösnuva

__ nysattacker

__ överdriven
slembildning

__ försämrat
luktsinne

Summa __

Vikt

__ överdrivet ätande
och/eller drickande

__ begär efter
särskild mat

__ övervikt

__ vätskekvarhållning

__ undervikt

Summa __

Ögon

__ dimsyn,
ljuskänslighet

__ dubbelseende,
svårighet att läsa

__ påsar eller mörka
ringar under ögonen

__ suddig syn eller
tunnelseende

__ dåligt mörkerseende

Summa __

Om någon delsumma visar mer än 15 poäng eller om slutsumman överstiger 60
poäng kan du ha behov av att rena din kropp. Om du vill veta mer eller få hjälp med ett bra reningsprogram vänd dig till en duktig terapeut som kan skräddarsy ett kosttillskottsprogram och vägleda dig genom ett effektivt och vetenskapligt beprövat avgiftnings- och återuppbyggnadsprogram.